• Type:
  • Category:
    Country:
  • Pricing:
  • Average Rating:

Chateau Appony

A hotel with a touch of history and a rare Baroque library

Aerial View:

Details

Chateau Appony is a hotel with a touch of history and a rare Baroque library, thanks to which it is today the only stylish hotel of its kind in Slovakia. You can come here at any time of the year, each of which has its unique charm in the park and manor house.

     Between Nitra and Topoľčany, at the foot of the Tribeč Mountains, there is a Renaissance manor house of the aristocratic Apponyi family in the small village of Oponice. It was the seat of this important Hungarian family for almost six centuries, which, in addition to diplomacy, was also famous for its rich family library. After a costly reconstruction in 2007-2011, the manor house regained its original appearance and a rare Baroque library with 17,324 volumes returned to it. Among them are the works of Aristotle, Plato, Newton, Macchiaveli, Galileo, Goethe and other important European authors in the original editions. In the past, the Apponyi’s residence was visited by many important guests such as T. Roosvelt, J. Baker, Patial Maharaja and T. Cardez-an American millionaire from Philadelphia, who survived the 1912 sinking of the Titanic. In the library, attention is paid to these important figures.

     Today, the manor serves as a four-star hotel, providing accommodation in 21 Comfort suites, 13 Junior suites and 7 suites. We can accommodate a maximum of 120 people. The hotel complex also includes the Songe restaurant, lobby bar, bowling alley and wellness. It is surrounded by a beautiful nine-hectare park with rare trees, dominated by beautiful sets of western plane trees, or the umbrella form of a rare ginkgo. As tennis has a long tradition here, two new tennis courts and a park pond were built on the site of the original court. The hotel is used for wedding receptions, birthday parties, corporate events, conferences, seminars, stylish events and other social events in beautiful and generously generous halls (wedding salon, blue salon, private salon).

Chateau Appony je hotelom s nádychom histórie a vzácnou barokovou knižnicou, vďaka ktorej je dnes jediným štýlovým hotelom svojho druhu na Slovensku. Prísť sa sem dá v ktoromkoľvek ročnom období, každé z nich má v parku a kaštieli svoje neopakovateľné čaro.

     Medzi Nitrou a Topoľčanmi pod úpätím Tribečského pohoria sa v malej dedinke Oponice nachádza renesenčný kaštieľ šľachtického rodu Apponyiovcov. Bol takmer šesť storočí sídlom tohto významného uhorského rodu, ktorý okrem diplomacie preslávila aj bohatá rodinná knižnica. Po nákladnej rekonštrukcii v rokoch 2007-2011 dostal kaštieľ opäť svoju pôvodnú podobu a vrátila sa doň aj vzácna baroková knižnica s 17 324 zväzkami. Sú medzi nimi diela Aristotela, Platona, Newtona, Macchiaveliho, Galileiho, Goetheho a iných významných európskychj autorov v pôvodných vydaniach. V minulosti navštívilo sídlo Apponyiovcov veľa významných hostí ako T.Roosvelt, J.Bakerová, patialský maharadža či T.Cardeza-americký milionár z Philadelphie, ktorý prežil v roku 1912 potopenie Titanicu. V knižnici je týmto významným postavám venovaná pozornosť.

     Kaštieľ slúži dnes ako štvorhviezdičkový hotel, poskytuje ubytovanie v 21 izbách typu Comfort suite, 13 Junior suite a 7 apartmánoch. Dohoromady dokážeme ubytovať maximálne 120 osôb. Súčasťou hotelového komplexu je aj reštaurácia Songe, Lobby bar, bowling a wellnes. Obklopuje ho nádherný deväťhektárový park so vzácnymi drevinami, kde dominujú nádherné súbory platanov západných, či dáždniková forma vzácneho ginka. Keďže tu mal tenis dlhú tradíciu, boli na mieste pôvodného kurtu vybudované dva nové tenisové kurty a parkové  jazierko. Hotel sa využíva na svadobné hostiny, narodeniné oslavy, firemné eventy, konferencie, semináre, štýlové podujatia a iné spoločenské akcie v nádherných a priestorovo veľkorysých sálach (svadobný salón, modrý salón, privátny salón).

Location

Scroll to top