• Type:
  • Category:
    Country:
  • Pricing:
  • Average Rating:

Nuestra Señora de los Angeles Parish (Santa Maria)

Start Tour
Share

Details

Panalangin sa Mahal na Birhen ng mga Anghel

Makapangyarihang Reyna ng Langit, pinagpalang Birheng Nuestra Señora de los Angeles. Ikaw na tumanggap mula sa Diyos ng kapangyarihang yumurak sa ulo ni Satanas.

Isinasamo naming ng buong kapakumbabaan na ipag-utos mo sa hukbo ng mga anghel na nasa iyong kapangyarihan na gapusin nila ang mga demonyo upang maapula ang kanilang kapaslangan at ihulog sila sa kailaliman ng impyerno magpakailanman.

O Pinagpalang Ina, isugo mo ang iyong mga anghel tulungan at ipag-adya ninyo kami. O Butihin at Kaibig-ibig na Ina! Ikaw ang aming Pag-ibig at pag-asa. Amen

Tour Host

No reviews of Nuestra Señora de los Angeles Parish (Santa Maria)
Leave First Review

Reviews for Nuestra Señora de los Angeles Parish (Santa Maria)

There are currently no reviews for Nuestra Señora de los Angeles Parish (Santa Maria)
Scroll to top