• Type:
  • Category:
    Country:
  • Pricing:
  • Average Rating:

San Sebastian Parish (Famy)

Start Tour
Share

Details

Feast Day: January 20

Founded 1791 Poblacion, Famy, 4021 Laguna; Facebook Page: https://www.facebook.com/SanSebastian.Famy/

Panalangin

O maluwalhating San Sebastian, Kapurihan ng Kabanal-banalang Simbahan: sinasamba ko ang Panginoon at mapag-isa ang pananampalatya sa puso ng mga Kristiyano. Buhat sa iyong kinaluluklukan sa kaluwalhatian ay balingan mo ako, isang mahina’t nag-uulik sa pananalig, upang maitanim sa akin ang pangamba sa panganib na maging isang taksil sa simulain ng aming Tagapagligtas na si Cristo. Idalangin mo kay Jesus na ako’y magkarpon ng sapat na lakas ng kalooban upang matahak ang landas ng tunay na aral Kristiyano, at huwag mo akong pahintulutang pumanig sa kadaigdigan sa pagtatanggol ng masasamang adhikain ng impiyerno. Ipakita mo sa akin ang ilaw ng pananampalataya, ang katotohanang nagpapalaya sa tao. Tulungan mo rin akong magpayaman sa sukdulan ang buhay ng aking kaluluwa upang makapiling si Cristo, dito sa lupa at sa langit magpasawalang hanggan. AMEN.

Tour Host

No reviews of San Sebastian Parish (Famy)
Leave First Review

Reviews for San Sebastian Parish (Famy)

There are currently no reviews for San Sebastian Parish (Famy)
Scroll to top